Υπηρεσίες

Τι προσφέρουμε

01

Εξ ‘Οικονομώ Αυτονομώ

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σας για τα προγράμματα Εξ’οικονομώ κατ’οικων. Ήμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματα σας βάση των ενεργών προγραμμάτων Εξοικονομώ Αυτονομω.

02

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Για κάθε καινούργιο ή υφιστάμενο έργο ήμαστε εδώ μαζί με τους επαγγελματίες μηχανικούς μας για να σας στηρίξουμε σε κάθε σας ανάγκη. Έχουμε εμπειρία σε έργα μεγάλου και μικρού βεληνεκούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεγάλη Βρετάνια. Από προϋπολογισμούς έργων χιλιάδων μέχρι και εκατομμυρίων ως προς την ασφαλή διεκπεραίωση έργων. Ήμαστε εδώ από την εκκίνηση μέχρι και την περαίωση του έργου σας με συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, εκπόνησης, επίβλεψης ή απλά μιας εξειδικευμένης γνώμης.

03

Περιβάλλον

Σε ένα κόσμο όπου οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις ως προς το περιβάλλον είναι μείζονος σημασίας εμείς δε θα μένουμε αδρανείς. Από περιβαντολλογικες μελέτες βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέχρι τη κατοικία σας, είμαστε εδώ για να προτείνουμε και να βρούμε λύσεις, να προβούμε στη μελέτη της κατασκευής σας και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της στη παραγωγή διοξείδιού του άνθρακα, ρύπων και ενεργειακής απόδοσης.

04

Ειδικές Κατασκευές

Απαιτήσεις ειδικών συνθηκών και εγκαταστάσεων είναι συχνό φαινόμενο στο τομέα της μηχανικής και των εγκαταστάσεων. Τα τυποποιημένα νούμερα σε βάσεις και εξαρτήματα μπορεί να κοστίσουν στην ομαλή λειτουργία και αποδοτικότητα του συστήματος σας, εάν όχι στην ασφαλή λειτουργία τους εάν η εγκατάσταση σας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
Δε κάνουμε συμβιβασμούς σε κανένα από τα παραπάνω όταν γνωρίζουμε πως μπορούμε να σας προσφέρουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεται το έργο σας.
Έχουμε στις πλάτες μας την εμπειρία και τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε και να προσφέρουμε ότι χρειάζεται!

02

Consulting services

From project budgets of thousands to millions in terms of the safe handling of projects. We have been here from the start to the end of your project with consulting services for planning, drafting, supervision or simply a specialized opinion.

03

Enviromental solutions

In a world where requirements and obligations regarding the environment are of major importance, we will not remain idle. From environmental studies of industrial facilities to your home, we are here to propose and find solutions, to study your construction and optimize its performance in terms of carbon dioxide production, pollutants and energy efficiency.

04

Special
facilities

Requirements for special conditions and facilities are a frequent occurrence in the field of engineering and facilities. Standard numbers on mounts and fittings can cost your system smooth operation and efficiency, if not safe operation if your installation has some peculiarities. We do not compromise on any of the above whenever we can offer you exactly what your project needs. We have the experience, the right partners and the ability to deliver what is needed to work at optimum performance and safety.

100+

Πελάτες

90+

Ολοκληρωμένα έργα

50+

Διαθέσιμα προϊόντα

10

Έτη εμπειρίας

Αξιόπιστοι, συνεπείς και παθιασμένοι.

Start typing and press Enter to search