της Robur

Αντλίες θερμότητας απορρόφησης αερίου

  • Αέριο + Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με απόδοση πάνω από 174%
  • Ζεστό Νερό ακόμα και στους -20⁰C
  • -50% στο κόστος θέρμανσης
  • Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης εγκαταστάσεων και κτιρίων
  • Δεν υπόκειται στην F-Gas και GWP=0

Κ18

Νερό Θέρμανσης: 65⁰C
Ισχύς Θέρμανσης: 18.9kW
Κατανάλωση Ρεύματος: 280W
Κατανάλωση Αερίου: 0.87kg/h – 1.2m3/h
Ροή Νερού: 1000L/h

GAHP-A

Νερό Θέρμανσης: 65⁰C
Ισχύς Θέρμανσης: 41.3kW
Κατανάλωση Ρεύματος: 840W
Κατανάλωση Αερίου: 2.03kg/h – 2.72m3/h
Ροή Νερού: 3000L/h

GAHP-AR

Νερό Θέρμανσης: 60⁰C
Νερό Ψύξης: 3⁰C
Ισχύς Θέρμανσης: 37.8kW
Ισχύς Ψύξης: 16.9kW
Κατανάλωση Ρεύματος: 840W
Κατανάλωση Αερίου: 2.03kg/h – 2.72m3/h
Ροή Νερού: 3000L/h μέχρι 15000L/h

GAHP-GS

Νερό Θέρμανσης: 65⁰C
Ισχύς Θέρμανσης: 41.6kW
Ισχύς Ψύξης: 16.4kW
Κατανάλωση Ρεύματος: 410W
Κατανάλωση Αερίου: 2.03kg/h – 2.72m3/h
Ροή Νερού: 3100L/h μέχρι 15100L/h

GAHP-WS

Νερό Θέρμανσης: 65⁰C
Νερό Ψύξης: 3⁰C
Ισχύς Θέρμανσης: 43.9kW
Ισχύς Ψύξης: 17.6kW
Κατανάλωση Ρεύματος: 410W
Κατανάλωση Αερίου: 2.03kg/h – 2.72m3/h
Ροή Νερού: 3100L/h μέχρι 15100L/h

της Robur

Chillers

GA ACF HR

Δυνατότητα Ψύξης: 17.7kW
Ελάχιστη Θερμοκρασία εξόδου: 3⁰C
Κατανάλωση Ρεύματος: 820W
Κατανάλωση Αερίου: 1.97kg/h – 2.68m3/h
Ροή Νερού: 2770 L/h μέχρι 13850 L/h

GA ACF

Δυνατότητα Ψύξης: 17.7kW
Ελάχιστη Θερμοκρασία εξόδου: 3⁰C
Κατανάλωση Ρεύματος: 820W
Κατανάλωση Αερίου: 1.97kg/h – 2.68m3/h
Ροή Νερού: 2770 L/h μέχρι 13850 L/h

GA ACF TK-HT-LB

ΤΚ – Επαγγελματικές εφαρμογές
ΗΤ – Για υψηλές θερμοκρασίες
LB – Για εγκαταστάσεις με κρύο νερό σε αρνητικές θερμοκρασίες
Δυνατότητα Ψύξης ΤΚ: 17.7kW
Δυνατότητα Ψύξης ΗΤ: 17.7kW
Δυνατότητα Ψύξης LB: 13.3kW
Ελάχιστη Θερμοκρασία εξόδου: 3⁰C
Κατανάλωση Ρεύματος: 820W
Κατανάλωση Αερίου: 1.97kg/h – 2.68m3/h
TK – Ροή Νερού: 2770 L/h μέχρι 13850 L/h
HT – Ροή Νερού: 2675 L/h μέχρι 13375 L/h
LB – Ροή Νερού: 2600 L/h μέχρι 13000 L/h

Start typing and press Enter to search